Religion

Ask Those Who Know

Print Friendly, PDF & Email

 

مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

And We sent not before you except men to whom We revealed [Our message]. So ask the people of the message if you do not know.

[Holy Qur’an, 16:43]

Unique to the AhlulBayt school of thought, we’ve had numerous scholars, publicly recognized or not, that have achieved the highest levels of nearness to Allah (swt). Fortunately enough, of the many extraordinarily exceptional abilities of these scholars, a lot of them have been recorded by either their students or family members. More useful than that, the advice of these scholars on how to achieve such levels have been recorded too, in several books. The crucial pieces of advice which will be provided are translated from their original text, Farsi, to English, from the book Heavenly Reminders (ذکر های آسمانی).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

‘O you who believe! Ask not about things which, if made plain to you, may cause you trouble.

[Holy Qur’an 5:101]

Before getting to the advices, it is essential to keep in mind that you should not seek it, if you’re uncertain about your willingness in following it. On the Day of Judgement, everyone will be held accountable for what they knew, yet did not follow. It is more preferable to man to not seek a knowledge that would be a burden for him on the Day of Judgement.

Although it is not possible to discuss the lives and achievements of these heavenly individuals due to space limitations, researching the lives and lifestyles of these individuals is very beneficial too. The following advices are based on their individual experiences and research, from their decades long of scholarly studies.

Ayatollah Sayyid Ali Ghazi (ra)

ایشان همواره به تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) و خواندن سورهٔ «یس» بعد از نماز صیح وسورهٔ «واقعه» در شب سفارش می نمودند
Alongside advising to doing tasbih (glorification) of Hadhrat Fatima al-Zahra (as) and reciting Surah Ya-Sin subsequent to morning prayers, He (r) also recommended to recite Surah Al-Waqi’ah at night.

Ayatollah Bahjat (ra)

البته در وسال چیزی مختصر و کار کُن و مفید باشد، صلوات زیاد است و با آن، خدا شما را بالا می برد صلوات عاشقانه و محبّانه. صلوات محبّت آور است و محبّت (انسان را) بالا می کِشد.
Certainly, of the actions which are beneficial and work, reciting salawat, with passion and sincerity, is one of them, and with that, God raises you to higher levels. Reciting salawats amorously raises one to higher levels.

Ayatollah Sayyid Abdulkarim Kashmiri (ra)

ذکر یونسیه برای نورانیت قلب و تقویت نفس و پیشرفت راه (کامل) بسیار مؤثر است خواندن سوره های بقره و آل عمران برای توسع رزق مفید است
Dhikr-e-Yunusiyyah is very beneficial and effective for enlightening the heart, development of the nafs (spirit), and progress of one’s path (to God). Reciting Surah al-Baqarah and Ali ‘Imran for increased sustenance is effective.

Ayatollah Bahuddini (ra)

ما تجربه زیادی بدست آورده ایم و جدان نموده ایم که برای رهای از مشکلات راه های هست: نذر کردن گوسفند برای فقرا، خواندن حدیث کساء به طور مرتب، دادن صدقه و ختم صلوات (جهارده هزار صلوات)
We have come to experience and seriously learn that for the alleviation of problems there are solutions: sacrificing a sheep for the poor, frequently reciting Hadith-e-Kisa, donating and reciting salawaat (1400 of them).

Ayatollah Hassanali Nokhodaki (ra)

برای گشایش امر و زیاد شدن روزی، بعد از هر نماز خواندن سه مرتبه سورهٔ توحید و سه بار صلوات و سه بار آیهٔ شریفه « و من یتق االّه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یستجب…» مؤثر است
For the increasing of one’s sustenance and daily provision, after every prayer, reciting Surah al-Tawhid three times, afterwards three salawats and subsequently the following verse three times:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  (Holy Qur’an, 65:2-3)

Ayatollah Ansari Hamedani (ra)

زیارت آل یاسین را حتماً بخوانید و به امام زمان (عج) توسل کنید و از ایشان بخواهید مشکلات دنیا و آخرت و سیرو سلوک شما را برطرف کند. چون الان اختیارات با آن حضرت است ‍‌‎‏
Make sure you recite Ziyarat Aale-Yasin a lot, and through tawassul (intercession) with Imam Mahdi (aj), ask him to disentangle your worldly and spiritual obstacles. Because, such affairs are in the control of him (aj) with Allah’s (swt) permission.

Sheikh Ja’far Mujtahedi (ra)

مداومت بر زیارت عاشورا آثار شگفتی دارد و آدمی را در حصن حصین خودازخطرات احتمالی می دارد.
Persevering in the recitation of Ziyarat Ashura has astonishing effects and keeps one safe from potential dangers.

Sayyid Hashim Haddad (ra):

برای نورانیت قلب‘هفتادمرتبه استغفاربعدازنمازعصربسیارخوب است وهمچنین ذکر ((لااله الاالله)) رابرای نفی خواطرمؤثرمی باشد.
For enlightening your heart, do istighfar (أستغفر الله‎‎) (repentance) 70 times after ‘asr  (late afternoon) prayers, and reciting the dhikr لااله الاالله is very effective for preventing potential dangers.

Sheikh Raj’ali Khayyat (ra):
ذکرهزارمرتبه صلوات درهرشب تا چهل شب برای زیادشدن محبت الهی درقلب بسیارمفیداست.
Reciting 1000 Salawaats, during the night of 40 days, for increasing God’s affection to one’s heart is very useful.

Photo courtesy

 

Show More

Amir Ghafarian

Amir M. Ghafarian, born in Iran, has an unconditional affinity towards shawarma and kabob. He reads too, sometimes, and occasionally writes.

Related Articles

Back to top button
Close
Close